Stand-On Floor Scrubbers

  1. SA40SA40 20" Stand-On Floor Scrubber
  2. Chariot iScrub 20 DeluxeChariot iScrub 20 Deluxe 20" Disk w/ 10 Gallon Tank
  3. Chariot iScrub 22 SPChariot iScrub 22 SP 22" Dual Brushes w/ Pre-sweep
  4. Chariot 3 iScrub 26Chariot 3 iScrub 26 26" Disk Brushes w/ 25 Gallon Tank
  5. Chariot 3 iScrub 26 SPChariot 3 iScrub 26 SP 26" Dual Brushes w/ Pre-sweep